Kênh tìm kiếm việc làm nhanh nhất / Tuyển dụng nhanh online 24h

vietnam english

TÌM ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ

         Tìm kiếm

  • Thanhca_200487
  • DƯƠNG THỊ THANH CA
  • 20/4/1987
  • 3 Năm
  • 5-8 Triệu
  • Hồ Chí Minh
    Bình Dương
  • 22/04/2014

Mong muốn: - Thu mua
- Quản lý công nhân, làm kế hoạch sản xuất
- chứng từ xuất nhập khẩu

TÌM ỨNG VIÊN THEO TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

KenhTimViec.com

Chia sẻ để thành công

loader