Kênh tìm kiếm việc làm nhanh nhất / Tuyển dụng nhanh online 24h

vietnamenglish

Trưởng Phòng Hc-Ns/Giám Đốc Nhân Sự

CV Online : Mr. Vương Gia Bảo |  Chia sẻ việc làm Trưởng Phòng Hc-Ns/Giám Đốc Nhân Sự lên facebook Chia sẻ việc làm Trưởng Phòng Hc-Ns/Giám Đốc Nhân Sự lên linked.in Chia sẻ việc làm Trưởng Phòng Hc-Ns/Giám Đốc Nhân Sự lên twitter

Lưu hồ ứng viên  Liên hệ

Thông tin cá nhân

Công việc mong muốn

 • Công việc mong muốn
 • Trưởng Phòng Hc-Ns/Giám Đốc Nhân Sự

 • Vị trí mong muốn
 • Trưởng phòng

 • Mô tả công việc
 • 7 năm kinh nghiệm, trong đó làm các vị trí Trưởng phòng IT, Đào tạo, Kinh Doanh, HCNS, Phó GD, CEO, Chủ tịch HĐTV, Chủ tịch công đoàn...
  các lĩnh vực đã làm qua: Tin học, Nhà hàng, khách sạn, Suất ăn công nghiệp, Lương thực thực phẩm, Dịch vụ Bảo vệ Chuyên Nghiệp...

  Tốt nghiệp Giám đốc điều hành C.E.O
  Tốt Nghiệp Kỹ sư CNTT
  Tốt Nghiệp Kỹ năng mểm Giám đốc Nhân sự
  Tốt nghiệp Tiếng Anh quốc gia A-B-C
  02 năm ở và làm việc trực tiếp với người nước ngoài. Tiếng Anh thông thạo các kỹ năng
  Kỹ năng lãnh đạo và quản lý nhân viên
  Kỹ năng xử lý tình huống nhanh nhạy bén
  Kỹ năng quản lý nguồn nhân lực
  Là cánh tay đắc lực cho ban Tổng Giám Đốc

  Hiện đang là Trưởng Phòng HCNS kiêm Chủ tịch Công Đoàn
  Mong muốn hợp tác làm việc với các công ty lớn, môi trường thân thiện, bình đẳng...

  Mô tả công việc:
  1.Trách nhiệm:
  -Lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực định kỳ năm, quý, tháng.
  -Xây dựng chương trình phát triển nghề nghiệp cho CNV công ty.
  -Xây dựng chính sách thăng tiến và thay thế nhân sự.
  -Lập ngân sách nhân sự.
  -Hoạch định nguồn nhân lực nhằm phục vụ tốt cho sản xuất kinh doanh và chiến lược của công ty.
  -Xây dựng quy chế lương thưởng, các biện pháp khuyến khích – kích thích người lao động làm việc, thực hiện các chế độ cho người lao động.
  -Tổ chức và thực hiện công tác hành chánh theo chức năng nhiệm vụ và theo yêu cầu của Ban Giám đốc.
  -Xây dựng các quy định, lập kế hoạch liên quan đến việc sử dụng tài sản, trang thiết bị của công ty.
  -Xây dựng kế hoạch và tổ chức, giám sát việc thực hiện về an tinh trật tư, an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ.
  -Nghiên cứu, soạn thảo và trình duyệt các qui định áp dụng trong Công ty, xây dựng cơ cấu tổ chức của công ty - các bộ phận và tổ chức thực hiện. Đề xuất cơ cấu tổ chức, bộ máy điều hành của Công ty. Xây dựng hệ thống các qui chế, qui trình, qui định cho Công ty và giám sát việc chấp hành các nội qui đó.
  -Tham mưu cho BGĐ xây dựng có tính chất chiến lược bộ máy tổ chức hoạt động của công ty.
  -Tham mưu đề xuất cho BGĐ để xử lý các vấn đề thuộc lãnh vực Tổ chức-Hành chánh-Nhân sự.
  -Tham mưu cho BGĐ về việc xây dựng cơ cấu tổ chức, điều hành của công ty.
  -Tham mưu cho BGĐ về công tác đào tạo tuyển dụng trong công ty.
  -Tham mưu cho BGĐ về xây dựng các phương án về lương bổng, khen thưởng các chế độ phúc lợi cho người lao động.
  -Tham mưu cho BGĐ về công tác hành chánh của công ty.
  -Hỗ trợ Bộ phận khác trong việc quản lý nhân sự và là cầu nối giữa BGĐ và Người lao động trong Công ty. Hỗ trợ cho các bộ phận liên quan về công tác đào tạo nhân viên, cách thức tuyển dụng nhân sự… Hỗ trợ các bộ phận liên quan về công tác hành chánh.

  2.Quyền hạn:
  -Quản lý toàn bộ nhân viên trong Phòng HCNS.
  -Sắp xếp kế hoạch, lịch làm việc, phân công công việc toàn bộ nhân viên trong phòng.
  -Giám sát việc thực hiện công việc, tiến độ của nhân viên trong phòng, đánh giá việc thực hiện công việc của nhân viên trực thuộc.
  -Đề xuất khen thưởng, kỷ luật, thuyên chuyển….đối với nhân viên trong phòng.
  -Giải quyết hoặc không giải quyết các đề xuất của các cá nhân hay bộ phận khác dựa trên nội qui, qui định Công ty và pháp luật hiện hành.
  -Được quyền thừa lệnh GĐ công ty xử lý những CNV vi phạm nội quy trong công ty nhưng phải bảo đảm chấp hành đúng luật lao động.
  -Được quyền kiểm tra chất vấn các Trưởng bộ phận liên quan nếu phát sinh ra những vấn đề có liên quan đến sự thiệt hại của công ty.
  -Tham gia cùng các trưởng đơn vị xây dựng bộ máy bao gồm các chức danh, lương, biên chế nhân sự đảm bảo tính gọn nhẹ hiệu quả.
  -Thừa uỷ nhiệm của BGĐ truyền đạt những chủ trương, chỉ thị của BGĐ, nhà nước để CNV am hiểu và thực hiện.
  -Yêu cầu mọi bộ phận trong Công ty báo cáo, thuyết minh, cung cấp dữ liệu chính thức để Phòng hoàn thành nhiệm vụ do BGĐ giao.
  -Aùp dụng các biện pháp tức thời để đề phòng và ngăn chận ngay các vụ việc có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng làm thiệt hại đến lợi ích của Công ty hoặc của người lao động.
  -Xử lý các sai phạm của CNV căn cứ nội qui Công ty và pháp luật Nhà nước.
  -Ký, sao y một số giấy tờ hành chánh được BGĐ uỷ quyền.
  -Tạm thời đình chỉ công tác đối với CNV theo ủy nhiệm của BGĐ khi thấy có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng nội qui, qui định của Công ty như không chấp hành lệnh điều động, ăn cắp, gây rối trật tự, phạm tội hình sự, sách động, lôi kéo CNV làm điều sai trái, gây thiệt hại về người và của cho Công ty v.v...
  -Ký các thông báo thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của Phòng HCNS.
  -Thừa ủy nhiệm của BGĐ truyền đạt các chỉ đạo, chỉ thị đến các bộ phận, tổ chức phối hợp điều khiển các bộ phận thực hiện theo đúng nội dung chỉ đạo, chỉ thị BGĐ.

  3.Báo cáo và uỷ quyền:
  -Báo cáo cho Ban Giám đốc về công tác hành chánh nhân sự theo nhiệm vụ được giao định kỳ tuần, tháng, quí, 6 tháng, năm và báo cáo các trường hợp đột xuất hoặc các nhiệm vụ do Ban Giám đốc giao.
  -Khi vắng mặt thì uỷ quyền lại cho một nhân viên trong Phòng thực hiện.

  4. Phẩm chất cá nhân:
  -Có khả năng chịu áp lực cao trong công việc.
  -Trung thực, dũng cảm, nhiệt tình công tác.
  -Sáng tạo trong công việc.

 • Trình độ tin học
 • Cao cấp

 • Trình độ ngoại ngữ
 • Tiếng Anh

 • Mức lương hiện tại
 • 9000000

 • Mức lương mong muốn
 • 8-15 Triệu

 • Hình thức làm việc
 • Nhân viên chính thức

 • Nghành nghề mong muốn
 • Bảo vệ, Nhân sự, Ngành nghề khác

 • Nơi làm việc
 • Hồ Chí Minh, Bình Dương

 • Sẵn sàn đi công tác?

Trình độ học vấn

 • Bằng cấp / Chứng chỉ
 • Cử Nhân Khoa Học

 • Tên trường
 • Đại học

 • Thời gian từ
 • → 2005

 • Nội dung đào tạo
 • Công Nghệ Thông Tin/ Giám đốc nhân sự/ Giám đốc điều hành

Kinh nghiệm làm việc

 • Tổng số năm kinh nghiệm
 • Trên 5 Năm

 • Tên đơn vị
 • An Na Co.,LTD

 • Chức danh / Vị trí
 • CEO/CPO/HRM

 • Địa điểm làm việc
 • → Việt Nam

 • Thời gian từ
 • 2005/0 → 2013/0

 • Nội dung công việc
 • 7 năm kinh nghiệm, trong đó làm các vị trí Trưởng phòng IT, Đào tạo, Kinh Doanh, HCNS, Phó GD, CEO, Chủ tịch HĐTV, Chủ tịch công đoàn...
  các lĩnh vực đã làm qua: Tin học, Nhà hàng, khách sạn, Suất ăn công nghiệp, Lương thực thực phẩm, Dịch vụ Bảo vệ Chuyên Nghiệp...

Kỹ năng bản thân

 • Kỹ năng bản thân
 • Kỹ năng:
  -Kỹ năng lãnh đạo nhân viên.
  -Kỹ năng lập kế hoạch.
  -Kỹ năng tổ chức và giám sát công việc.
  -Kỹ năng phân tích, tổng hợp, làm báo cáo.
  -Kỹ năng giao tiếp tốt.

CV Online : Mr. Vương Gia Bảo |  Chia sẻ việc làm Trưởng Phòng Hc-Ns/Giám Đốc Nhân Sự lên facebook Chia sẻ việc làm Trưởng Phòng Hc-Ns/Giám Đốc Nhân Sự lên linked.in Chia sẻ việc làm Trưởng Phòng Hc-Ns/Giám Đốc Nhân Sự lên twitter

Lưu hồ ứng viên  Liên hệ

Gửi tin nhắn đến "Mr. Vương Gia Bảo"

Quý Công ty có thể nhắn tin và trao đổi thêm với "Mr. Vương Gia Bảo" thông qua hệ thống tin nhắn thông minh của KenhTimViec.com.

Bạn cần để có thể gửi tin nhắn. Hoặc

Gửi tin nhắn

KenhTimViec.com

Chia sẻ để thành công

loader