Kênh tìm kiếm việc làm nhanh nhất / Tuyển dụng nhanh online 24h

vietnam english

Công ty Cổ phần thế giới số Trần Anh

Liên hệ với nhà tuyển dụng

Chia sẻ việc làm Công ty Cổ phần thế giới số Trần Anh lên facebook Chia sẻ việc làm của Công ty Cổ phần thế giới số Trần Anh lên linked.in Chia sẻ việc làm Công ty Cổ phần thế giới số Trần Anh lên twitter

Thông tin nhà tuyển dụng

  • Công ty Cổ phần thế giới số Trần Anh
  • Công ty Cổ phần thế giới số Trần Anh

    Địa chỉ : 1174 Đường Láng - Đống Đa - Hà Nội

Danh sách việc làm của Công ty Cổ phần thế giới số Trần Anh

Mô tả công việc:

Trực tiếp tổ chức quản lý, điều hành toàn diện các hoạt động của Siêu thị
- Tham gia cùng bàn Ban Tổng giám đốc hoạch định các chiến lược và kế hoạch phát triển của Công ty
- Xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh, các chương trình bán hàng của công ty. Tổ chức phối hợp hoạt động của tất cả các bộ phận trong Siêu thị.
- Chỉ đạo công tác đánh giá kết quả kinh doanh của các cá nhân và bộ phận trong Siêu thị. Lập các báo cáo đánh giá hiệu quả kinh doanh. Báo cáo việc xây dựng các kế hoạch và kết quả thực hiện kế hoạchkinh doanh cho Ban Giám đốc.
- Duy trì mối quan hệ ngoại giao với chính quyền địa phương và các cơ quan quản lý có liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty
- Các công việc khác theo sự phân công – chỉ đạo của Ban Tổng giám đốc

Mô tả công việc:

- Lập kế hoạch tuyển dụng theo tháng, quý, năm và theo dự án;
- Tổ chức, triển khai tuyển dụng theo kế hoạch và yêu cầu phát sinh;
- Truyền thông tuyển dụng; quản lý, phân tích, theo dõi hiệu quả các kênh tuyển dụng;
- Tìm kiếm, xây dựng nguồn ứng viên;
- Phỏng vấn đánh giá ứng viên;
- Tiếp nhận và hội nhập nhân viên mới.
- Thực hiện các công việc liên quan theo yêu cầu của trưởng bộ phận.

Mô tả công việc:

- Kiểm tra chứng từ thu, chi, chứng từ ngân hàng và các chứng từ điều chỉnh
- Thực hiện tổng hợp số liệu và kiểm tra tổng hợp, cân đối số liệu kế toán
- Cập nhật và kiểm tra các chứng từ điều chỉnh, công nợ, lãi/lỗ
- Lập báo cáo với cơ quan thuế
- Lập báo cáo quyết toán quý/năm
- Thực hiện các công việc liên quan theo yêu cầu của trưởng bộ phậ

Mô tả công việc:

- Thực hiện việc kiểm tra và báo cáo định kì tình trạng trang thiết bị thuộc hệ thống kỹ thuật tòa nhà; đề xuất phương án sửa chữa, nâng cấp, thay thế các trang thiết bị thuộc hệ thống kỹ thuật tòa nhà nếu hỏng, xuống cấp và không phù hợp;
- Thi công biển, bảng và các công cụ phục vụ quảng cáo tại các địa điểm kinh doanh của Công ty
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công.

Mô tả công việc:

- Điều hành, giải quyết và ra quyết định trực tiếp liên quan đến các công việc chuyên môn của bộ phận CSKH tại siêu thị
- Quản lý, điều phối, giám sát về chuyên môn và nhân sự của bộ phận nhằm đạt mục tiêu chung của Trung tâm Dịch vụ khách hàng
- Đảm bảo quá trình tác nghiệp của bộ phận luôn kịp thời, chính xác, đúng quy trình, quy định của công ty;
- Hỗ trợ Ban Giám đốc TT DVKH xây dựng và triển khai các hoạt động của bộ phận theo đúng chủ trương, chiến lược của công ty;
- Phối hợp với các phòng, các bộ phận khác để đảm bảo hoàn thành mục tiêu hoạt động của bộ phận và TT DVKH;
- Đề xuất các chương trình, cải tiến các quy trình phục vụ nhằm tối đa hóa lợi ích của công ty và khách hàng;
- Thực hiện các công việc liên quan theo chỉ đạo của trưởng bộ phận.

Mô tả công việc:

· Tổ chức, quản lý, điều hành bộ máy nhân sự; hoạt động nhân sự trong toàn công ty;

· Tổ chức thực hiện và điều hành công tác quản lý hồ sơ nhân viên và hồ sơ bảo hiểm xã hội của nhân viên. Chỉ đạo công tác thanh toán chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho nhân viên;

· Tổ chức thực hiện và điều hành công tác bảo hộ lao động, đảm bảo an toàn-vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ;

· Xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện công tác pháp chế, các nội quy, quy định của công ty. Theo dõi, kiểm tra và đôn đốc nhân viên thực hiện các nội quy và quy chế của công ty;

· Tham gia xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các bộ phận và cá nhân trong công ty;

· Tổ chức lao động, xây dựng hệ thống định mức kinh tế-kỹ thuật trong lĩnh vực lao động, hệ thống thang, bảng lương và cơ chế trả lương, trả thưởng của công ty;

· Thực hiện các quan hệ ngoại giao với cơ quan quản lý Nhà nước về lao động, cơ quan quản lý Nhà nước ở địa phương;

· Các công việc khác theo sự phân công chỉ đạo của Ban Tổng giám đốc và Trưởng phòng Nhân sự.

Mô tả công việc:

- Tiếp đón khác hàng tại gian hàng

- Tư vấn cho khách hàng thông tin về sản phẩm, các chính sách bán hàng và chương trình khuyến mại đang áp dụng

- Hướng dẫn khách hàng thực hiện thủ tục thanh toán và nhận hàng

Mô tả công việc:

- Tham gia vận chuyển hàng hóa tới địa chỉ của khách hàng bằng ô tô, xe máy

- Thực hiện các thủ tục giao nhận, thanh toán

- Lắp đặt và hướng dẫn khách hàng sử dụng sản phẩm

- Thưc hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng bộ phận

Mô tả công việc:

- Tổ chức quản lý, kiểm soát điều hành công việc và đội ngũ nhân sự trong bộ phận
- Phối hợp với các phụ trách hàng và các bộ phận liên quan xây dựng chương trình bán hàng, thúc đẩy hoạt động bán hàng
- Tổ chức vệ sinh, trưng bày sản phẩm, điều phối nhân sự bán hàng đầu các ca làm việc
- Theo dõi các chỉ tiêu: Doanh thu, lợi nhuận, hàng tồn kho, tình hình giao nhận, lắp đặt hàng hóa bán trong ngày… nhằm điều chỉnh phương án tổ chức bán hàng kịp thời
- Huấn luyện và đào tạo kiến thức sản phẩm/kĩ năng cho nhân viên
- Thực hiện các công việc khác đảm bảo kết quả kinh doanh được tốt nhất

Mô tả công việc:

- Tổ chức, sắp xếp, điều phối, đào tạo nhân sự Bộ phận kế toán Siêu thị thực hiện công tác:
- Kiểm soát tiền, hàng hóa, tài sản, trang thiết bị tại Siêu thị
- Kiểm soát quá trình điều chuyển hàng hóa trong Siêu thị, xuất/nhập hàng Siêu thị
- Kiểm tra, kiểm soát các báo cáo kế toán Siêu thị và lập các báo cáo nghiệp vụ liên quan
- Tổ chức thực hiện công tác kiểm kê hàng hóa (định kì hoặc đột xuất tại Siêu thị)
- Phối hợp, kiểm soát quá trình thực hiện các chính sách bán hàng, các chương trình khuyến mại đảm bảo hiệu quả hoạt động kinh doanh của Siêu thị, Công ty
- Tư vấn và cảnh báo đối với Ban Giám Đốc siêu thị về tổn thất kinh doanh, tình hình tồn kho, công nợ…
- Báo cáo cho Trưởng phòng Tài chính kế toán, Ban kiểm soát nội bộ, Ban giám đốc công ty khi thấy điểm bất thường trong công tác quản lý tài sản, hàng hoá, tiền... ở siêu thị
- Thực hiện công tác ngoại giao với các cơ quan chức năng có liên quan
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu Trưởng Đơn vị và yêu cầu ngành dọc phòng TCKT, Ban giám đốc

Mô tả công việc:

- Tiếp đón khác hàng tại gian hàng

- Tư vấn cho khách hàng thông tin về sản phẩm, các chính sách bán hàng và chương trình khuyến mại đang áp dụng

- Hướng dẫn khách hàng thực hiện thủ tục thanh toán và nhận hàng

Mô tả công việc:

- Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện hoạt động tuyển dụng, đào tạo và quản lý Nhân sự các bộ phận tại siêu thị;
- Theo dõi, kiểm tra, giám sát công - ca, giờ giấc làm việc của CBNV tại siêu thị;
- Chấm công, tính lương cho toàn bộ CBNV của Siêu thị
- Điều phối các dịch vụ hành chính phục vụ hoạt động của Siêu thị: Văn phòng phẩm, công cụ, dụng cụ, vật chất trang thiết bị làm việc…
- Tư vấn Ban giám đốc Siêu thị các vấn đề thuộc phạm vi phụ trách;
- Phối hợp với phòng Hành chính, Nhân sự công ty thực hiện các công việc liên quan;
- Các công việc khác theo sự phân công của Ban giám đốc Siêu thị.

Mô tả công việc:

- Thực hiện các tác nghiệp chăm sóc khách hàng, tiếp xúc khách hàng trực tiếp, gián tiếp, tiếp nhận và xử lý thông tin khách hàng;
- Điều phối thông tin khách hàng tới các bộ phận liên quan nhằm giải quyết các thắc mắc, khiếu nại, tư vấn sản phẩm, cung cấp thông tin khuyến mại... đảm bảo quá trình tác nghiệp của bộ phận luôn chính xác, kịp thời, đúng quy trình, quy định của công ty
- Kiểm tra, rà soát các hoạt động chăm sóc khách hàng theo yêu cầu của các cấp quản lý
- Phối hợp với các phòng, các bộ phận khác để đảm bảo hoàn thành mục tiêu hoạt động của bộ phận và Trung tâm Dịch vụ khách hàng
- Đề xuất các chương trình, cải tiến các quy trình phục vụ nhằm tối đa hóa lợi ích của công ty và khách hàng
- Thực hiện các công việc liên quan theo chỉ đạo của trưởng bộ phận.

Mô tả công việc:

Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện hoạt động tuyển dụng, đào tạo và quản lý Nhân sự các bộ phận tại siêu thị;
- Theo dõi, kiểm tra, giám sát công - ca, giờ giấc làm việc của CBNV tại siêu thị;
- Tính lương cho toàn bộ CBNV của Siêu thị
- Điều phối các dịch vụ hành chính phục vụ hoạt động của Siêu thị: Văn phòng phẩm, công cụ, dụng cụ, vật chất trang thiết bị làm việc…
- Tư vấn Ban giám đốc Siêu thị các vấn đề thuộc phạm vi phụ trách;
- Phối hợp với phòng Hành chính, Nhân sự công ty thực hiện các công việc liên quan;
- Các công việc khác theo sự phân công của Ban giám đốc Siêu thị.

Mô tả công việc:

Quản lý, kiểm soát, đào tạo đội ngũ nhân viên tư vấn bán hàng
- Phối hợp với các phụ trách ngành hàng và các bộ phận liên quan xây dựng chương trình bán hàng, thúc đẩy hoạt động bán hàng
- Tổ chức vệ sinh, trưng bày sản phẩm, điều phối nhân sự bán hàng đầu các ca làm việc
- Theo dõi các chỉ tiêu: Doanh thu, lợi nhuận, hàng tồn kho…tình hình giao nhận, lắp đặt hàng hóa bán trong ngày…nhằm điều chỉnh phương án tổ chức bán hàng kịp thời (nếu cần)
- Huấn luyện và đào tạo kiến thức sản phẩm/kĩ năng cho nhân viên
- Thực hiện các công việc khác đảm bảo kết quả kinh doanh được tốt nhất.

Mô tả công việc:

Quản lý, điều hành, tổ chức, sắp xếp, đào tạo nhân sự Bộ phận kỹ thuật của Siêu thị
- Tổ chức, điều phối nhân viên kỹ thuật thực hiện các công việc vận chuyển, giao hàng, lắp đặt, tư vấn hướng dẫn sử dụng, chuyển giao sản phẩm tại nhà khách hàng.
- Tổ chức hỗ trợ cho bộ phận Kinh doanh Siêu thị, thực hiện công tác tư vấn kỹ thuật cho khách hàng khi lựa chọn sản phẩm phù hợp với thị hiếu và mục đích sử dụng.
- Giải quyết các vướng mắc kỹ thuật, tư vấn các giải pháp xử lý sự cố, hỗ trợ kỹ thuật cho khách hàng tại nơi sử dụng, tại Siêu thị, qua internet, qua điện thoại và các phương tiện thông tin, liên lạc khác..
- Tham gia nghiên cứu đề xuất các sáng kiến về mặt kỹ thuật nhằm đưa ra những sản phẩm, dịch vụ mới, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ hiện có, đóng góp chính sách bán hàng của Công ty (chủng loại, mẫu mã, chất lượng, giá bán, chính sách bảo hành...) các sản phẩm kinh doanh của Siêu thị.
- Thực hiện công tác đánh giá kết quả làm việc của các cá nhân trong bộ phận Kỹ thuật.
- Hướng dẫn và đào tạo nhân viên mớ

Mô tả công việc:

Quản lý, điều hành, tổ chức, sắp xếp, đào tạo nhân viên Bộ phận kho Siêu thị
- Tổ chức công việc xuất-nhập kho và sắp xếp, bảo quản hàng hóa trong kho.
- Tổ chức công việc kiểm tra số lượng và chất lượng hàng hóa khi nhập kho.
- Làm thủ tục nhập kho, dán mã vạch, sắp xếp hàng hóa trong kho theo chủng loại và thời gian nhập kho.
- Kiểm tra chất lượng hàng hóa khi xuất kho và làm thủ tục xuất kho.
- Cung cấp số liệu tồn kho lâu cho Phòng Kinh doanh-Thị trường để làm chính sách đẩy hàng tồn.
- Thực hiện các báo cáo liên quan theo định kỳ và đột xuất.

Mô tả công việc:

- Trực tiếp tổ chức quản lý, điều hành toàn diện các hoạt động của Siêu thị
- Tham gia cùng bàn Ban Tổng giám đốc hoạch định các chiến lược và kế hoạch phát triển của Công ty
- Xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh, các chương trình bán hàng của công ty.
Tổ chức phối hợp hoạt động của tất cả các bộ phận trong Siêu thị.
- Chỉ đạo công tác đánh giá kết quả kinh doanh của các cá nhân và bộ phận trong Siêu thị. Lập các báo
cáo đánh giá hiệu quả kinh doanh. Báo cáo việc xây dựng các kế hoạch và kết quả thực hiện kế hoạch
kinh doanh cho Ban Giám đốc.
- Duy trì mối quan hệ ngoại giao với chính quyền địa phương và các cơ quan quản lý có liên quan đến
hoạt động kinh doanh của Công ty
- Các công việc khác theo sự phân công – chỉ đạo của Ban Tổng giám đốc

Mô tả công việc:

• Tổ chức thực hiện và điều hành các hoạt động: Nhập xuất kho; Sắp xếp, bảo quản hàng hóa trong kho; Vận chuyển, lắp đặt hàng hóa trong nội bộ công ty và cho khách hàng;
• Xây dựng các công cụ đánh giá hiệu quả làm việc, các phương pháp tính lương - trả công theo năng xuất và hiệu quả công việc của các cá nhân – Bộ phận trong Đơn vị
• Phân công các công việc, Kiểm soát lịch làm việc của các Bộ phận, nhân viên
• Lập các báo cáo đánh giá tình trạng và hiệu quả làm việc của các bộ phận trong đơn vị
• Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu và phân công của trưởng Đơn vị và Ban Tổng Giám đốc

Mô tả công việc:

• Trực tiếp tổ chức quản lý, điều hành toàn diện các hoạt động của Siêu thị
• Tham gia cùng bàn Ban Tổng giám đốc hoạch định các chiến lược và kế hoạch phát triển của Công ty
• Xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh, các chương trình bán hàng của công ty. Tổ chức phối hợp hoạt động của tất cả các bộ phận trong Siêu thị.
• Chỉ đạo công tác đánh giá kết quả kinh doanh của các cá nhân và bộ phận trong Siêu thị. Lập các báo cáo đánh giá hiệu quả kinh doanh. Báo cáo việc xây dựng các kế hoạch và kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh cho Ban Giám đốc.
• Duy trì mối quan hệ ngoại giao với chính quyền địa phương và các cơ quan quản lý có liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty
• Các công việc khác theo sự phân công – chỉ đạo của Ban Tổng giám đốc

KenhTimViec.com

Chia sẻ để thành công

loader