Kênh tìm kiếm việc làm nhanh nhất / Tuyển dụng nhanh online 24h

vietnam english

TÌM ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ

         Tìm kiếm

Kênh tìm ứng viên - tuyển nhân viên Trưởng phòng

Mong muốn: làm việc văn phòng hoặc công trường

Mong muốn: Tôi muốn làm việc ở vị trí truong phong kinh doanh/ ASM để phát huy hết tiềm năng và kinh nghiệm nhiều năm của tôi. với kinh nghiệm quản lý dày dặn, khả năng giao tiếp tốt với khách hàng...tôi tin tôi sẽ mang đến sự thành công cho công ty.

Mong muốn: Tôi mong muốn được làm công việc Trưởng kinh doanh, được tham gia vào thực hiện các công việc sau:

+ Tổ chức, quản lý, phân công công việc và chịu trách nhiệm kiểm soát hoạt động của Phòng kinh doanh

+ Lập kế hoạch kinh doanh

+ Triển khai kế hoạch kinh doanh theo mục tiêu đã đề ra

+ Quản lý, kiểm soát giá cả hàng hóa

+ Đàm phán, thực hiện các hợp đồng trong phạm vi thẩm quyền

+ Quản lý và giải quyết những vấn đề phát sinh

+ Chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh và hoạt động kinh doanh trong phạm vi công việc được giao

+ Chịu trách nhiệm giải quyết, xử lý các vấn đề phát sinh thực tế trong phạm vi thẩm quyền

+ Tổng hợp phân tích, đánh giá hoạt động của phòng, lập báo cáo định kỳ theo quy định của Công ty

Mong muốn: Kế toán Trưởng hoặc Kế toán Tổng hợp.

 • Kế Toán Trưởng
 • Nguyễn Thị Lan
 • 15/10/1980
 • Trên 5 Năm
 • Thỏa Thuận
 • Hồ Chí Minh
 • 16/07/2013

Mong muốn: - Tổ chức hệ thống kế toán của doanh nghiệp để tiến hành ghi chép, hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong hoạt động vận doanh của Công ty, trên cơ sở không ngừng cải tiến tổ chức bộ máy và tuân thủ Pháp lệnh kế toán thống kê.
- Thiết lập đầy đủ và gửi đúng hạn các báo cáo kế toán, thống kê và quyết toán theo qui định của Nhà nước và Điều lệ Công ty.
- Hoạch định, tổ chức, kiểm tra, duy trì và đổi mới theo hướng hiệu quả các nghiệp vụ kế toán quản trị.
- Hoạch định và đưa ra những quyết định tài chánh ngắn hạn.
-Chịu trách nhiệm và lập báo cáo tài chính, kế toán hàng quý, năm theo quy định của pháp luật và các báo cáo khác theo yêu cầu của Ban lãnh đạo công ty.
- Báo cáo lỗ, lãi hàng năm trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Báo cáo thuế với cơ quan thuế
- Báo cáo quyết toán năm
- Lập dự toán và phân tích kết quả hoạt động kinh doanh
- Tham mưu cho lãnh đạo công ty để quản lý có hiệu quả nguồn tài chính

Mong muốn: Quản lý kinh doanh, đàm phán tìm kiếm ký kết hợp đồng

Mong muốn: - Quản lý điều hành các công việc của phòng Nhân sự, quan hệ công chúng hoặc pháp chế theo kế hoạch phát triển kinh doanh của Công ty và theo chỉ thị của Ban giám đốc

- Xây dựng kế hoạch, chiến lược phát triển của phòng và của Công ty

- Đào tạo, hỗ trợ phát triển công việc của các nhân viên trong phòng

- Nghiên cứu thị trường và các đối thủ cạnh tranh để tham mưu cho Ban giám đốc để đưa ra định hướng, chiến lược phát triển và cạnh tranh.

 • Kế Toán Trưởng
 • Trần Ngọc Dũng
 • 18/1/1974
 • Trên 5 Năm
 • Thỏa Thuận
 • Hồ Chí Minh
 • 16/07/2013

Mong muốn: - Đại diện Công ty làm việc với cơ quan thuế, ngân hàng.
- Phân tích kết quả kinh doanh của Công ty định kỳ hàng tháng hoặc đột xuất.
- Tổng hợp số liệu ghi nhận các nghiệp vụ phát sinh, tiền mặt, tiền gởi ngân hàng, hàng tồn kho, chi phí bán hàng, chi phí quản lý, tài sản cố định, chi phí trả trước, chi phí trích trước.
- Theo dõi và kiểm tra việc lập bảng kê hóa đơn GTGT đầu ra, đầu vào từ hai phân hệ Kế toán phải thu và Kế toán phải trả.
- Tổng hợp số liệu, đối chiếu và lập báo cáo thuế Giá Trị Gia Tăng hàng tháng.
- Theo dõi và kiểm tra, đối chiếu thuế thu nhập cá nhân.
- Lập tờ khai ước tính thuế thu nhập doanh nghiệp định kỳ hàng quý.
- Lập báo cáo thuế hàng tháng, báo cáo thuế năm.
- Theo dõi và giám sát giá thành sản xuất.
- Tổng hợp số liệu hạch toán từ các phân hệ Phải thu, Phải trả, kế toán kho, kế toán thanh toán, kế toán thuế, kế toán giá thành, lập bảng cân đối số phát sinh tài khoản.
- Kiểm tra, đối chiếu số liệu chi tiết từng phần hành với sổ cái.
- Đốc thúc, hỗ trợ nhân viên kế toán phần hành cập nhật các nghiệp vụ phát sinh kịp thời, chính xác, theo dõi, giám sát việc gửi báo cáo định kỳ hàng tuần, hàng tháng của các kế toán phần hành.
- Giải trình và lập phiếu kế toán hạch toán các bút toán điều chỉnh do sai sót hoặc các bút toán bổ sung.
- Cuối tháng lập các bút toán kết chuyển để xác định kết quả kinh doanh hàng tháng, quý, năm.
- Lập bảng cân đối số phát sinh tài khoản hàng tháng, quý, năm.
- Lập bảng cân đối kế toán vào cuối năm hoặc hàng tháng, quý .
- Lập báo các kết quả hoạt động kinh doanh hàng tháng, quý, năm.
- Lập bảng thuyết minh báo cáo tài chính vào cuối năm.
- Lập bảng lưu chuyển tiền tệ cuối năm.

 • Quản Lý Kinh Doanh
 • Nguyễn Trọng Hải
 • 16/9/1987
 • 4 Năm
 • 8-15 Triệu
 • Hồ Chí Minh
  Hà Nội
  Đà Nẵng
 • 15/07/2013

Mong muốn: - Quản lý hệ thống đại lý khu vực
-Lập kế hoạch duy trì và phát triển hệ thống phân phối, tìm kiếm và đánh giá các khách hàng tiềm năng.
– Xây dựng các phương án hỗ trợ hệ thống phân phối nhằm đạt chỉ tiêu doanh thu do công ty giao.
– Phân bổ chỉ tiêu doanh thu cho hệ thống đại lý và nhân viên Giám sát thị trường; theo dõi, đánh giá quá trình thực hiện mục tiêu doanh thu.
– Triển khai chính sách bán hàng cho đại lý Giám sát thị trường thu thập thông tin về thị trường và hệ thống phân phối; tổng hợp, phân tích thông tin thị trường và tình hình kinh doanh của hệ thống phân phối
– Tiếp nhận và xử lý thông tin và báo cáo cấp trên
– Soạn thảo hợp đồng, tiến hành các thủ tục mở/thanh lý hợp đồng đại lý.
Làm việc độc lập dưới môi trường áp lực.

Mong muốn: Trưởng phòng nhân sự/ kinh doanh/chăm sóc khách hàng

Mong muốn: 7 năm kinh nghiệm, trong đó làm các vị trí Trưởng phòng IT, Đào tạo, Kinh Doanh, HCNS, Phó GD, CEO, Chủ tịch HĐTV, Chủ tịch công đoàn...
các lĩnh vực đã làm qua: Tin học, Nhà hàng, khách sạn, Suất ăn công nghiệp, Lương thực thực phẩm, Dịch vụ Bảo vệ Chuyên Nghiệp...

Tốt nghiệp Giám đốc điều hành C.E.O
Tốt Nghiệp Kỹ sư CNTT
Tốt Nghiệp Kỹ năng mểm Giám đốc Nhân sự
Tốt nghiệp Tiếng Anh quốc gia A-B-C
02 năm ở và làm việc trực tiếp với người nước ngoài. Tiếng Anh thông thạo các kỹ năng
Kỹ năng lãnh đạo và quản lý nhân viên
Kỹ năng xử lý tình huống nhanh nhạy bén
Kỹ năng quản lý nguồn nhân lực
Là cánh tay đắc lực cho ban Tổng Giám Đốc

Hiện đang là Trưởng Phòng HCNS kiêm Chủ tịch Công Đoàn
Mong muốn hợp tác làm việc với các công ty lớn, môi trường thân thiện, bình đẳng...

Mô tả công việc:
1.Trách nhiệm:
-Lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực định kỳ năm, quý, tháng.
-Xây dựng chương trình phát triển nghề nghiệp cho CNV công ty.
-Xây dựng chính sách thăng tiến và thay thế nhân sự.
-Lập ngân sách nhân sự.
-Hoạch định nguồn nhân lực nhằm phục vụ tốt cho sản xuất kinh doanh và chiến lược của công ty.
-Xây dựng quy chế lương thưởng, các biện pháp khuyến khích – kích thích người lao động làm việc, thực hiện các chế độ cho người lao động.
-Tổ chức và thực hiện công tác hành chánh theo chức năng nhiệm vụ và theo yêu cầu của Ban Giám đốc.
-Xây dựng các quy định, lập kế hoạch liên quan đến việc sử dụng tài sản, trang thiết bị của công ty.
-Xây dựng kế hoạch và tổ chức, giám sát việc thực hiện về an tinh trật tư, an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ.
-Nghiên cứu, soạn thảo và trình duyệt các qui định áp dụng trong Công ty, xây dựng cơ cấu tổ chức của công ty - các bộ phận và tổ chức thực hiện. Đề xuất cơ cấu tổ chức, bộ máy điều hành của Công ty. Xây dựng hệ thống các qui chế, qui trình, qui định cho Công ty và giám sát việc chấp hành các nội qui đó.
-Tham mưu cho BGĐ xây dựng có tính chất chiến lược bộ máy tổ chức hoạt động của công ty.
-Tham mưu đề xuất cho BGĐ để xử lý các vấn đề thuộc lãnh vực Tổ chức-Hành chánh-Nhân sự.
-Tham mưu cho BGĐ về việc xây dựng cơ cấu tổ chức, điều hành của công ty.
-Tham mưu cho BGĐ về công tác đào tạo tuyển dụng trong công ty.
-Tham mưu cho BGĐ về xây dựng các phương án về lương bổng, khen thưởng các chế độ phúc lợi cho người lao động.
-Tham mưu cho BGĐ về công tác hành chánh của công ty.
-Hỗ trợ Bộ phận khác trong việc quản lý nhân sự và là cầu nối giữa BGĐ và Người lao động trong Công ty. Hỗ trợ cho các bộ phận liên quan về công tác đào tạo nhân viên, cách thức tuyển dụng nhân sự… Hỗ trợ các bộ phận liên quan về công tác hành chánh.

2.Quyền hạn:
-Quản lý toàn bộ nhân viên trong Phòng HCNS.
-Sắp xếp kế hoạch, lịch làm việc, phân công công việc toàn bộ nhân viên trong phòng.
-Giám sát việc thực hiện công việc, tiến độ của nhân viên trong phòng, đánh giá việc thực hiện công việc của nhân viên trực thuộc.
-Đề xuất khen thưởng, kỷ luật, thuyên chuyển….đối với nhân viên trong phòng.
-Giải quyết hoặc không giải quyết các đề xuất của các cá nhân hay bộ phận khác dựa trên nội qui, qui định Công ty và pháp luật hiện hành.
-Được quyền thừa lệnh GĐ công ty xử lý những CNV vi phạm nội quy trong công ty nhưng phải bảo đảm chấp hành đúng luật lao động.
-Được quyền kiểm tra chất vấn các Trưởng bộ phận liên quan nếu phát sinh ra những vấn đề có liên quan đến sự thiệt hại của công ty.
-Tham gia cùng các trưởng đơn vị xây dựng bộ máy bao gồm các chức danh, lương, biên chế nhân sự đảm bảo tính gọn nhẹ hiệu quả.
-Thừa uỷ nhiệm của BGĐ truyền đạt những chủ trương, chỉ thị của BGĐ, nhà nước để CNV am hiểu và thực hiện.
-Yêu cầu mọi bộ phận trong Công ty báo cáo, thuyết minh, cung cấp dữ liệu chính thức để Phòng hoàn thành nhiệm vụ do BGĐ giao.
-Aùp dụng các biện pháp tức thời để đề phòng và ngăn chận ngay các vụ việc có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng làm thiệt hại đến lợi ích của Công ty hoặc của người lao động.
-Xử lý các sai phạm của CNV căn cứ nội qui Công ty và pháp luật Nhà nước.
-Ký, sao y một số giấy tờ hành chánh được BGĐ uỷ quyền.
-Tạm thời đình chỉ công tác đối với CNV theo ủy nhiệm của BGĐ khi thấy có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng nội qui, qui định của Công ty như không chấp hành lệnh điều động, ăn cắp, gây rối trật tự, phạm tội hình sự, sách động, lôi kéo CNV làm điều sai trái, gây thiệt hại về người và của cho Công ty v.v...
-Ký các thông báo thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của Phòng HCNS.
-Thừa ủy nhiệm của BGĐ truyền đạt các chỉ đạo, chỉ thị đến các bộ phận, tổ chức phối hợp điều khiển các bộ phận thực hiện theo đúng nội dung chỉ đạo, chỉ thị BGĐ.

3.Báo cáo và uỷ quyền:
-Báo cáo cho Ban Giám đốc về công tác hành chánh nhân sự theo nhiệm vụ được giao định kỳ tuần, tháng, quí, 6 tháng, năm và báo cáo các trường hợp đột xuất hoặc các nhiệm vụ do Ban Giám đốc giao.
-Khi vắng mặt thì uỷ quyền lại cho một nhân viên trong Phòng thực hiện.

4. Phẩm chất cá nhân:
-Có khả năng chịu áp lực cao trong công việc.
-Trung thực, dũng cảm, nhiệt tình công tác.
-Sáng tạo trong công việc.

Mong muốn:  Quản đốc, quản lý kỹ thuật sản xuất.
 Ham học hỏi, năng động, tinh thần cầu tiến
 Mong muốn nâng cao chuyên môn trong công tác điều hành quản lý.

Mong muốn: Kỹ sư thiết kế cầu đường và hạ tầng giao thông đô thị.

Mong muốn: Quản lý tài chính, kế toán trong một công ty có thương hiệu mạnh, hoạt động SXKD hiệu quả, môi trường làm việc chuyên nghiệp, độc lập, sáng tạo.

Mong muốn: Kế toán tổng hợp, kế toán trưởng:
- Theo dõi công nợ, thu chi, theo dõi nhập xuất tồn hàng hoá vật tư, tài sản cố định.
- Giao dịch ngân hàng, thủ tục giải ngân.
- Báo cáo thuế hàng tháng- quý- năm, hoàn thiện sổ sách kế toán.
- Chấm công, tính tiền lương, lập hồ sơ bảo hiểm xã hội.
- Báo cáo tài chính, quyết toán năm, hoàn thuế GTGT.

Mong muốn: - Tìm đối tác phân phối và tuyển nhân viên bán hàng
- lập kế hoạch bán hàng và phát triển hình ảnh sản phẩm
- Đào tạo , huấn luyện nhân viên kỹ năng bán hàng
- Nghiên cứu thị trường đối thủ cạnh tranh

Mong muốn: Nguyện vọng của tôi là làm việc ở vị trí Trưởng phòng Hành chính - Nhân sự hoặc chuyên viên pháp chế. Với kỷ năng quản lý và trình độ chuyên môn ngành luật, tôi hoàn toàn có thể vừa đảm nhận vị Trí Trường phòng HC-NS vừa làm cố vấn pháp lý cho quý Công ty.

Mong muốn: Nguyện của tôi làm việc ở vị trí Trưởng phòng Kinh Doanh
Với kỹ năng và kinh nghiệm mà tôi đã tich lũy tôi tin rằng sẽ góp phần thành công để công ty pgats triễn hơn tại Viêt Nam

Mong muốn: - Quản Lý Hoạt Động Nhập, Xuất, Tồn Của Kho
- Quản Lý Nhân viên trong hoạt động kho
- Điều Phối Vận Phương Tiện Vân Chuyển Trong Hoạt Động Kho Vận
- Giám sát và đôn đốc cách làm việc của nhân vên dưới quyền

Mong muốn: - Tiếp khách hàng , tư vấn sản phẩm
- Báo giá sản phẩm
- Theo dõi, cập nhật hàng hóa
- Theo dõi tiến độ công việc, quản lí nhân viên
- Có kế hoạch thúc đẩy kinh doanh hiệu quả

TÌM ỨNG VIÊN THEO TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

KenhTimViec.com

Chia sẻ để thành công

loader